8fac4ee2b164575498573e3990e185b4

פיתרון חדשני למערכת התשלומים הרומנית הבנקה לאומי של רומניה (BNR) מכריז על השקת פרויקט Fin TechInnovation Hub, פלטפורמה המיועדת למפתחי כלים ופתרונות חדשניים בתחום התשלומים והשירותים הפיננסיים (FinTech). יוזמת BNR זו שמהלה למטרה הן לתמוך בפיתוח השוק הרומני בתחום התשלומים והשירותים הפיננסיים, והן לעמוד במגמות האירופיות במעק באחרה חידושים בענףЧитать далее

10 испр 1

פיתרון חדשני למערכת התשלומים הרומנית .אנו נעזור לך לקבל אזרחות רומנית ,אם אתה או אבותיך עד 4 דורות נולדו באיזורים אלה הבנקה לאומי של רומניה (BNR) מכריז על השקת פרויקט Fin TechInnovation Hub, פלטפורמה המיועדת למפתחי כלים ופתרונות חדשניים בתחום התשלומים והשירותים הפיננסיים (FinTech). יוזמת BNR זו שמהלה למטרה הןЧитать далее