макмастера 1024x637 44

קנדה מוכרת כאחת המדינות הטובות בעולם למגורים (על פי האו»ם). השכלה אקדמית איכותית במדינה מילאה תפקיד חשוב בהערכה זו. מוסדות חינוך רבים תופסים את המקומות הראשונים בדירוגים עולמיים יוקרתיים, ומעסיקים ברחבי העולם מעריכים מאוד בוגרי אוניברסיטאות קנדיות. למי שמעוניין להגר לקנדה (בעיקר לצעירים) יש הזדמנות נהדרת לעשות זאת באמצעות לימודים בקנדה. השכלה אקדמית איכותית היא אטרקטיבית בפני עצמה, ובאותה עת, באמצעותלימודים במכללה או אוניברסיטה בקנדה, תוכלו לקבל מעמד של תושב קבע בקנדה. הבה נעקוב אחר הנתיב הזה:

על מועמדלמוסד להשכלה גבוהה להיות בעל מסמך המעיד על השכלה תיכונית ותעודת מבחן או, בהתאם לדרישות המוסד החינוכי. במקרים מסוימים יידרשו המועמדיםלמסור מכתב מוטיבציה או לעבור ראיון אישי

מכללות מכינות מומחים בתחומים שימושיים שיוכלו להתחיל לעבוד במקצועם בקנדה מיד עם סיום לימודיהם.לימודים על תיכונייםבקנדה נמשכים 1-4 שנים. מספר רב של שיעורים מעשיים והתמחות בתנאים האמיתיים של עבודה עתידית מאפשרים לסטודנט לרכוש מקצוע בקנדה באופן מלא ולהפוך למקצוען בתחום מבוקש לאחר סיום הלימודים

לימודים על תיכונייםבקנדהמורכבים משלושה שלבים: מומחה (1-2 שנים), תואר ראשון (3-4 שנים), תואר שני (2-3 שניםנוספות לאחר קבלת תואר ראשון), לימודי דוקטורט (4 שנים נוספות לאחר קבלת תואר שני.

במהלך הלימודיםבקנדה, הסטודנט רשאי לעבוד במשרה חלקית, עד 20 שעות בשבוע. עבודה מחוץ לאוניברסיטה מרחיבה את קשריו החברתיים ומאפשרת המשך הסתגלותו בחברה. היתרונות הגדולים הם חברות בקהילות סטודנטים, קהילות דתיות, השתתפות בחיי האוניברסיטה והעיר, פעילויות התנדבות בתחומים שונים. כל זה עוזר לחזק את קשרי התלמיד עם החברה הסובבת ולהאיץ השתלבות ובה

יש הזדמנות נפלאה לבני זוג של סטודנטים: הם יכולים לקבל אשרת עבודה פתוחה ולעבוד בקנדה בכל תחום במהלך הלימודים של בן זוגם, תוך שהם צוברים ניסיוןעבודה בקנדה. מגורים ועבודה חוקית בקנדה עם כל המשפחה במשך שנה אחת יעניקו יתרונות בקבלת מעמד של תושב קבע בקנדה. יתר על כן, כאשר המבקש הראשי לומד, בן / בת זוגו לאחר שנה של עבודה בוויזת עבודה פתוחה כבר זוכה בזכות לבקש תושבות קבעבקנדה לעצמו/ה ולכל בני משפחתו/ה. זו אפשרות מעניינת עבור זוגות

אם עדיין אין לסטודנט בן/בת זוג, אז לאחר שסיים בהצלחה את לימודיו באוניברסיטה או מכללה, המומחה הצעיר מקבל אשרת עבוד, המונפקת למשך תקופת הלימודים שלו

לאחר שצבר ניסיון של שנה לפחות בעבודה מיומנת במדינה, מומחה צעיר יהיה רשאי להגיש בקשה לקבלת תושבות קבע בקנדה בהתאםלמסלול המתאים ביותר עבורו

!לפיכך, לרוב הצעירים, לימודים בקנדה הם הדרך המהירה ביותר להגר לקנדה

053-469-13-59

[email protected], A.R.IMMIGREALTY