052-569-65-80 מס’ הווטסאפ, [email protected]

חוק האזרחות הרומני (חוק מספר 21) מאפשר להגיש בקשה לאזרחות רומנית על סמך «שורשים רומניים». זכות זומוענקת לצאצאים של אנשים שנולדו או גרו ברומניה בין השנים 1918 — 1940, כאשר רומניה כללה לא רק את שטח ההנוכחי, אלא גם את מולדובה המודרנית, את השטחים הדרומיים של מחוז אודסה (בֵּסָרַבְּיָה) ואת מחוז צֶ’רְנִיבְצִי — צפון בוקובינה

.אנו נעזור לך לקבל אזרחות רומנית ,אם אתה או אבותיך עד 4 דורות נולדו באיזורים אלה

דרכון רומני הוא דרכון של האיחוד האירופי המעניק לך ולילדיך זכות לחיות, לעבוד וללמוד באיחוד האירופי כאזרחי האיחוד לכל דבר

053-469-13-59

[email protected], A.R.IMMIGREALTY